Drobljenje panjev in vej

Drobljenje panjev in vej

S štirimi gozdarskimi mulčarji opravljamo storitve mletja grmovne vegetacije, vejevja in drobljenja drevesnih panjev.
Vsi delavci arboristi so pri nas zaposleni in opremljeni s sodobno arboristično opremo. Zavarovano imamo dejavnost podjetja.

Vzpostavitev pašnih ali travniških površin

Mletje grmovne vegetacije do 10 cm prsnega premera, izravnava manjših neravnin na terenu.

Vzdrževanje tras elektrovodov ali drugih linijskih objektov

Mletje grmovne vegetacije do 10 cm prsnega premera, izravnava manjših neravnin na terenu, drobljenje manjših kamnov ali skal.

Drobljenje panjev

Drobljenje raščenih panjev do nivoja tal, drobljenje izruvanih panjev.

Mletje vejevja

Mletje sečnih ostankov zaradi preprečevanja gradacije podlubnikov, mletje vejevja ob gradbenih delih.

Priprava gradbenih parcel

Mletje grmovne vegetacije, mletje vejevja posekanih dreves, drobljenje panjev.

  • Gozdarske mulčerje lahko uporabljamo tudi pri:
  • obnovah sadovnjakov,
  • pripravi igrišč za golf in
  • pripravi smučarskih terenov.