Izgradnja male sončne elektrarne MSE TISA

Vrste dreves
17.12.2018

Izgradnja male sončne elektrarne MSE TISA

Namestitev male sončne elektrarne na streho objekta podjetja TISA d. o. o. v Kamniku – nakup in postavitev naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. Operacija poteka na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje  2019-2022 (JR SE OVE 2019). Predmet operacije je nakup in namestitev sončne elektrarne 137,9 kW.  

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

 

Naziv operacije: Izgradnja male sončne elektrarne MSE TISA

Finančna podpora: Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje  2019-2022 (JR SE OVE 2019)

Št. odločbe: Sklep ministrstva za infrastrukturo o izboru št. 4301-125/2018/110, ki je postal pravnomočen dne 26.08.2019

Upravičenec: Tisa d. o. o., Cesta v Prod 84, 1000 Ljubljana

Comments are closed.