Mulčerji

Mulčerji za brežine in ravne površine

Mulčerji so namenjeni mulčenju rastlinskih in lesnih ostankov po poseku dreves, v poljedelstvu, vinogradništvu in  sadjarstvu. Drobljenje in mletje ostankov v gozdovih oz drugih kmetijskih površinah in brežinah postaja čedalje pomembnejše, saj na ta način  lahko enostavno čistimo in vzdržujemo tako gozdove, kot tudi kmetijske in ostale površine. Z drobljenjem in mletjem poskrbimo, da ostanki dreves in rastlin ostanejo v svojem naraven okolju, kjer sprva delujejo kot zastirka, katera se kasneje spremeni v naravno hranilo za uspešno rast rastlin in dreves.

Mulčerji

Vrste Mulčerjev – namenski in vsestranski

Mulčerjev je več vrst, ki so tako ročni (za motokultivator) ali strojni. Njihova izvedba je lahko fiksna ali pomična za brežine, z mehanskim ali hidravličnim pomikom. Kmetijski mulčerji za motokultivator, se najpogosteje uporabljajo za čiščenje in urejanje vrtov, medtem ko se strojni uporabljajo za drobljenje vseh vrst rastlinskih ostankov v poljedelstvu. Ker so namensko izdelani za mletje in drobljenje ostankov rastlin in njivah imajo robustno ogrodje, hkrati pa so izredno učinkoviti tudi pri večji hitrosti, zato se lahko uporabljajo tudi kot travniški. Slednji so lažji in so visoko učinkoviti pri hitremu obdelovanju tudi večjih površin travnikov. Vinogradniški oz sadjarski mulčerji so primerni tako za uporabo v vinogradih za mletje in drobljenje rozg, kot tudi čiščenje in vzdrževanje nasadov sadja in oljk, prav tako pa so lahko zaradi njihovih specifičnih lastnosti uporabljeni tudi za obdelavo kmetijskih površin, vključno s travniki in pašniki.

Premični mulčer za brežine, ravnine in hribovita področja

Mulčer za brežine je namenjen čiščenju različnih brežin, kot so meje ali brežine potokov, jarkov, obcestnih kanalov, robov travnikov ter strmih področij travnikov, sadovnjakov oz pašnikov. Mulčer za brežine je dovolj zmogljiv, da je primeren tako za drobljenje in mletje rastlin, kot tudi številne druge vrste grmičevja. Ker je njegova zmogljivost prilagojena za rastje na neravnih površinah, je dovolj zmogljiv in primeren tudi za uporabo na ostalih kmetijskih površinah. Najpogosteje so narejeni kot klasični premični oz bočni mulčerji za traktor, ki se lahko uporabljajo za traktorjem ali bočno pod ustreznim kotom nagiba glede na nagib površine.

Gozdarski mulčer – vsestransko uporaben delovni stroj

Ker je zaščita po poseku ključnega pomena za zdravo in nemoteno rast dreves postaja mulčer čedalje bolj pomemben pripomoček,  kateri drobi in melje ostanke vej, grmičevja, podrastja, dračja in panjev, katere lahko tudi globinsko odstranimo s frezami, brez nepotrebnega kopanja ali žaganja. Gozdarski mulčerji imajo zaradi svoje namembnosti močno ogrodje in visoko zmogljivost mletja oz drobljenja grmičevja, vej, panjev ter ostalih ostankov poseka dreves. Zaradi svojih visokih zmogljivosti, so tovrstni stroji splošno vsestransko uporabni in tako primerni tudi za:

 • rekultivacijo pašnih, travniških oz ostalih kmetijskih površin,
 • mletje grmovne vegetacije in podrastja,
 • izravnavo manjših brežin na terenu,
 • drobljenje kamnov ali manjših skal,
 • drobljenje drevesnih panjev,
 • odstranjevanje lesnatih rastlinskih ostankov,
 • mletje vej in sečnih ostankov zaradi preprečevanja gradacije podlubnikov,
 • mletje vegetacije, kamnov in skal pri gradbenih delih in pripravi gradbenega zemljišča,
 • obnovo sadovnjakov in vrtov,
 • pripravo igrišč za golf,
 • pripravo smučarskih in drugih športnih oz rekreacijskih terenov,
 • vzdrževanje tras elektrovodov in telekomunikacijskih linij ter drugih linijskih objektov,
 • vzdrževanje tras avtocest ter vseh ostalih cest, in
 • urejanje poti.

mulcer za traktor

Rekultivacija in čiščenje zaraščenih površin z ročnimi ali strojnimi mulčerji

Ročno ali strojno odstranjevanje dreves, grmičevja in panjev je ključnega pomena, tudi pri rekultivaciji zaraščenih površin, katere so posledica hitre rasti okoljskega grmičevja in rastlin, ki rastejo iz panjev posekanih dreves. Ker imajo mnoge grmovnice sposobnost intenzivnega zaraščanja, je pomembno redno vzdrževanje kmetijskih površin. Ker je ročno odstranjevanje grmičevja na kmetijskih zemljiščih dolgotrajno, prav tako, pa so določene grmovnice strupene ali bodeče, je najbolj primerno hitro in učinkovito strojno odstranjevanje nadzemnih delov grmičevja. Pri tem opravilu nam lahko pri majhnih površinah učinkovito pomaga mulčer za motokultivator, pri večjih površinah pa je primernejši mulčer za traktor oz namenski mulčer za tovrstne površine.

Naročilo brezplačnega ogleda terena in brežin

V našem podjetju TISA d.o.o., opravljamo brezplačen ogled terena, kjer je potrebno očistiti zaraščene površine ali odstraniti grmičevje, veje in panje posekanih dreves. Na podlagi opravljenega ogleda lahko ocenimo vrednost mletja, drobljenja oz rezkanja in izberemo najprimernejši stroj, glede na vrsto rastja in terena. Mletje grmovne vegetacije in vej ter drobljenje panjev opravljamo s profesionalnimi gozdarskimi mulčerji, katerih delovna širina je 2500 mm s hitrost vrtenja 1000 obratov/min. Zmleta lesna masa grmovja, vej oz panjev dreves, ostane na mestu mletja, kjer se pretvori v hranilo za novo rast dreves. V primeru, da je potrebno odstranjevanje manjšega števila panjev, oz panjev in površinskih korenin posekanih dreves na vrtovih v okolici hiše, ob cestah ali parkih, le to izvedemo s  frezo, kar pomeni, da razkopavanje terena z bagerjem ni potrebno. V našem podjetju TISA d.o.o., uporabljamo, za frezanje panjev, dva modela freze, s katerima lahko odstranimo štore oz panje dreves in površinskih korenin posekanih dreves do globine 35 cm. Izbira manjše izvedbe freze, nam omogoča opravljanje frezanja tudi na vrtovih, atrijih ali ostalih težje dostopnih površinah ali brežinah.