Odkup lesa

Odkup lesa – posek, spravilo, prevoz in čiščenje gozda pri prodaji

Odkup lesa, je ena izmed najbolj pomembnih dejavnosti našega podjetja TISA, d.o.o., katero je registrirano in že vrsto let deluje, kot podjetje za opravljanje gozdarskih storitev. Odkup lesa za biomaso oz hlodovine spremljajo različne gozdarske dejavnosti kot so: posek dreves in prevoz in zaščita gozda s čiščenjem ostankov dreves po poseku. Vsa ta opravila lahko po dogovoru z vami, hitro in strokovno opravimo v našem podjetju z visoko zmogljivimi gozdarskimi stroji (gozdarski mulčerji in gozdarske freze) ter kamionom za prevoz lesa.

odkup lesa

Vrste odkupa– na kamionski poti ali na panju ter zasaditev novih dreves 

Če ste se odločili za prodajo lesa, vas vabimo, da nas kontaktirate, saj naše podjetje odkupuje vse vrste dreves in vse kategorije hlodovine. Odkup je lahko dogovorjen na kamionski cesti ali na panju. Odkup na kamionski cesti pomeni, da bo posek in spravilo do kamionske poti v vaši režiji, v našem podjetju pa bomo poskrbeli za odvoz lesa do naših skladišč. Odkup na panju, pa pomeni, da se bo prodaja oz odkup stoječih dreves opravil v gozdu. V tem primeru bomo vsa dela, ki so povezana s prodajo oz odkupom na panju – torej v gozdu opravili v režiji našega podjetja TISA d.o.o., podjetje za opravljanje gozdarskih storitev iz Ljubljane. Ob prodaji lesa na panju ste tako brez obveznosti, saj bomo sami poskrbeli tako za strokoven posek, kot tudi odvoz lesa, gozd pa očistili vseh ostankov poseka, vključno s panji posekanih dreves z visoko učinkovitimi  in ekonomičnimi gozdarskimi mulčerji in frezami.

Zakaj odkup oz prodaja lesa na panju?

Odkup oz prodaja na panju oz v gozdu, je odlična rešitev za vse, ki imajo večjo količino dreves in bi bil njihov posek in spravilo do kamionske poti predstavljal nepotreben velik napor, kar velja še predvsem za vse tiste, ki nimajo dovolj zmogljive gozdarske opreme. Prav tako, pa tovrstno delo lahko predstavlja nevarnost za tiste, ki želijo opraviti posek sami brez pomoči ali izkušenj ali brez primerne gozdarske opreme. Prav tako je prodaja na panju primerna tudi za tiste, ki nimajo časa za posek, zaradi drugega dela ali obveznosti. V našem podjetju, vsa dela, povezana z odkupom na panju, izvedemo hitro in strokovno v skladu z arborističnimi načeli. V naši režiji bomo opravili posek dreves, odvoz lesa iz gozda, brez poškodb gozdnega habitata, poskrbeli za njegov odvoz ter počistili vse ostanke poseka – vej in panjev z učinkovitim gozdarskim mulčerjem. Vaš gozd bomo pustili za seboj, profesionalno očiščen vseh ostankov poseka in pripravljen na novo rast dreves, katerega pa lahko na vašo željo, na novo zasadimo z mladimi drevesi, tudi po arborističnih načelih.

Brezplačen ogled pri odkupu, mulčenju, frezanju, obrezovanju ali sajenju

V našem podjetju se lahko dogovorite za brezplačen ogled terena našega strokovnjaka, v primeru ko:

 • razmišljate glede odkupa oz prodaje lesa na kamionski poti ali na panju,
 • želite očistiti vrt v okolici hiše,  panjev in korenin posekanih dreves z frezanjem do 35 cm globine,
 • želite očistiti gozd panjev in ostankov korenin in vej, posekanih dreves z mulčenjem ali frezanjem,
 • želite počistiti gozd padlih in strohnjenih dreves in vej z mulčenjem,
 • želite očistiti gozdne, vrtne, kmetijske ali druge površine, na katerih so se zarasle invazivne rastline, kot so grmičevje in trnje,
 • želite očistiti in pripraviti gradbeno parcelo za graditev objekta oz stanovanjske hiše z gozdarskim mulčerjem in frezanjem,
 • želite narediti ali očistiti zaraslo gozdno ali drugo pot z mulčerjem,
 • želite obrezati drevesa tudi na težje dostopnih mestih ali v skladu z aborističnimi načeli, in
 • želite kupiti ali zasaditi nova okrasna, gozdna in sadna drevesa.

Po opravljenem ogledu in oceni terena vam bomo poslali nezavezujočo ponudbo z specifikacijo del, ponujeno ceno odkupa in opredeljen časovni okvirjem, znotraj katerega lahko opravimo dogovorjena dela.

Odkup lesa za biomaso

Proizvodnja in prodaja sekancev in drobljencev

Naše podjetje že vrsto let odkupuje tudi star les za biomaso, saj imamo v Ljubljani center za predelavo biomase, kjer poteka naša proizvodnja sekancev in drobljencev. Različni postopki sekanja, drobljenja in sejanja nam omogočajo proizvodnjo široke palete sekancev in drobljencev različnih dimenzij, kakovosti in granulacij, kateri so primerni tudi za zastirko rastlin na domačih vrtovih. Proizvedene sekance ali drobljence različnih velikosti in granulacij, vam lahko dostavimo tudi v naši režiji z volumensko prikolico velikosti (90 prm) ali kontejnerji velikosti (40 oz  80 prm.)

 Odkup starega odpadnega lesa na naši ali vaši lokaciji z odvozom

V našem centru za predelavo, na naslovu, Cesta v Prod 84, 1000 Ljubljana, od ponedeljka do petka od 7:00 do 19:00 odkupujemo različne vrste odpadnega lesa, ko so:

 • ostanki lesa, ki ostanejo pri rušenju objektov (ostrešja, ograje, obloge),
 • odpadno stavbno pohištvo (vrata, podboji, omare, mize, kuhinje, stoli, postelje, okna in okenski okvirji),
 • veje obžaganih dreves,
 • odpadla žagovina, oblanje, lesni prah,
 • odpadna lesena embalaža, zaboji, palete, škatle, terodpadni les iz komunalnih deponij

V primeru, da imate imate več odpadnega lesa oz da želite, da odvoz opravimo mi, ga bomo odpeljali s kontejnerji.