COVID-19 NAPOTKI ZA VAROVANJE ZDRAVJA

Spoštovani sodelavci,

v času hitrega širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 na podjetju Tisa, d. o. o., sprejemamo spodaj navedene začasne organizacijske ukrepe in navodila. Njihov namen je varovanje vašega zdravja in zdravja celotne skupnosti. Epidemiologi navajajo, da sta najbolj ključna ukrepa v trenutni fazi epidemije higiena in minimiziranje socialnih stikov, zato da skupaj upočasnimo širjenje okužbe. Prosimo vas, da tako v delovnem procesu kot tudi v zasebnem življenju ravnate kar najbolj preventivno, ohranjate varnostno razdaljo v komunikaciji, zmanjšate število socialnih stikov in pazite na higieno kašlja in rok in s tem zaščitite sebe, svoje bližnje in sodelavce.

Ljubljana, 15. 3. 2020

Marko Šercer, direktor      

OBŽAGOVALCI

-        Komunikacijo omejimo na zgolj nujno potrebno. Če je le mogoče, naj komunikacija poteka po telefonu ali e-pošti. Vsa neposredna komunikacija naj poteka na razdalji 3 metrov. Notranjim prostorom se maksimalno izogibamo.

-        Delo mora potekati v stalnih ekipah, ekipa naj ima največ 2 člana. Do preklica morajo ekipe delovati brez menjavanja članov ekip.

-        Prisotnost na delu potrjujte izključno na zunanjem registratorju.

-        KAVA – prosimo, da si kavo zagotovite bodisi zjutraj doma (pred odhodom na delo) ali v termo posodi, ki jo prinesete s sabo. Kavomata ne uporabljajte.

-        Prosimo, da do preklica ne uporabljate garderobe za preoblačenje ali druženje. Na delo pridite oblečeni v delovno obleko ali se preoblecite v vozilu.

-        Roke po uporabi kljuk in dotikanju opreme, ki se je dotikajo tudi sodelavci, redno umivajte in razkužujte.

-        Prihod na delo in konec delovnika bomo zamaknili tako, da se ekipe ne bodo srečevale.

-        Zelo odsvetujemo dnevno obiskovanje trgovine ali gostinskih lokalov. Prosimo vas, da si zaenkrat malico zagotovite od doma. Podjetje išče rešitev za zagotavljanje malice za vse zaposlene.

-        Prosimo, da ne hodite v pisarne. Vse potrebno lahko uredimo po telefonu, e-pošti in pošti. Plačilne liste vam bomo po dogovoru razdelili ali posredovali po pošti.

-        Na deloviščih se izogibajte stikom z ljudmi. Če je stik nujen, upoštevajte razdaljo 3 metrov.

-        Kdorkoli se ne počuti dobro, ima simptome, kot so kašelj, bolečine v sklepih, slabo počutje, povišana telesna temperatura, naj nemudoma obvesti delovodjo, naj se samoizolira in naj sledi navodilom NIJZ.

-        Kdorkoli je bil v stiku z nekom, ki ima sum na okužbo ali potrjeno okužbo s koronavirusom, naj nemudoma obvesti delovodjo, naj se samoizolira in naj sledi navodilom NIJZ.

 

PROIZVODNJA

-        Komunikacijo omejimo na zgolj nujno potrebno. Če je le mogoče, naj komunikacija poteka po telefonu ali e-pošti. Vsa neposredna komunikacija naj poteka na razdalji 3 metrov. Notranjim prostorom se maksimalno izogibamo.

-        Prisotnost na delu potrjujte izključno na zunanjem registratorju.

-        Zelo odsvetujemo dnevno obiskovanje trgovine ali gostinskih lokalov.

-        Malico bo organiziralo podjetje. Dnevna komunikacija naj poteka po telefonu z Alešem Samcem in Alešem Juričem. 

-        Roke po uporabi kljuk in dotikanju opreme, ki se je dotikajo tudi sodelavci, redno umivajte in razkužujte.

-        KAVA – prosimo, da si kavo zagotovite bodisi zjutraj doma (pred odhodom na delo) ali v termo posodi, ki jo prinesete s sabo. Kavomata ne uporabljajte.

-        Prosimo, da do preklica ne uporabljate garderobe za preoblačenje ali druženje. Na delo pridite oblečeni v delovno obleko ali se preoblecite v vozilu.

-        V jedilnici so lahko naenkrat največ 3 osebe, ki naj ves čas ohranjajo razdaljo vsaj 2 metrov. Urnik uporabe jedilnice bomo oblikovali v dogovoru z delovodji. Mizo je potrebno po vsaki uporabi očistiti in razkužiti, prostor pa prezračiti.

-        Prosimo, da ne hodite v pisarne. Vse potrebno lahko uredimo po telefonu, e-pošti in pošti. Plačilne liste vam bomo po dogovoru razdelili ali posredovali po pošti.

-        Kdorkoli se ne počuti dobro, ima simptome, kot so kašelj, bolečine v sklepih, slabo počutje, povišana telesna temperatura, naj nemudoma obvesti delovodjo, naj se samoizolira in naj sledi navodilom NIJZ.

-        Kdorkoli je bil v stiku z nekom, ki ima sum okužbe ali potrjeno okužbo s koronavirusom, naj nemudoma obvesti delovodjo, naj se samoizolira in naj sledi navodilom NIJZ.

 

VOZNIKI TOVORNIH VOZIL IN STROJEV

-        Komunikacijo omejimo na zgolj nujno potrebno. Če je le mogoče, naj komunikacija poteka po telefonu ali e-pošti. Vsa neposredna komunikacija naj poteka na razdalji 3 metrov. Notranjim prostorom se maksimalno izogibamo.

-        Prisotnost na delu potrjujte izključno na zunanjem registratorju.

-        Zelo odsvetujemo dnevno obiskovanje trgovine ali gostinskih lokalov. Prosimo vas, da si zaenkrat malico zagotovite od doma. Podjetje išče rešitev za zagotavljanje malice za vse zaposlene.

-        KAVA – prosimo, da si kavo zagotovite bodisi zjutraj doma (pred odhodom na delo) ali v termo posodi, ki jo prinesete s sabo. Kavomata ne uporabljajte.

-        Roke po uporabi kljuk in dotikanju opreme, ki se je dotikajo tudi sodelavci, redno umivajte in razkužujte.

-        Prosimo, da do preklica ne uporabljate garderobe za preoblačenje ali druženje. Na delo pridite oblečeni v delovno obleko ali se preoblecite v vozilu.

-        Prosimo, da ne hodite v pisarne. Vse potrebno lahko uredimo po telefonu, e-pošti in pošti. Plačilne liste vam bomo po dogovoru razdelili ali posredovali po pošti.

-        Na deloviščih se izogibajte stikom z ljudmi. Če je stik nujen, upoštevajte razdaljo 3 metrov.

-        Kdorkoli se ne počuti dobro, ima simptome, kot so kašelj, bolečine v sklepih, slabo počutje, povišana telesna temperatura, naj nemudoma obvesti delovodjo, naj se samoizolira in naj sledi navodilom NIJZ.

-        Kdorkoli je bil v stiku z nekom, ki ima sum okužbe ali potrjeno okužbo s koronavirusom, naj nemudoma obvesti delovodjo, naj se samoizolira in naj sledi navodilom NIJZ.

 

NAVODILA NIJZ ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE

Epidemiološko stanje se hitro spreminja in le skupaj lahko pripomoremo k zajezitvi širjenja okužbe z novim koronavirusom SARS-CoV-2. Situacija, ki smo ji izpostavljeni, je velik izziv, zato je še posebej pomembno, da delujemo preventivno. Vsi skupaj in vsak posameznik mora delovati odgovorno in preventivno za skupno dobro. Izjemnega pomena je dosledno upoštevanje higienskih navodil.

 

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

 

-       Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.

-       Ne dotikamo se oči, nosu in ust.

-       Če zbolimo, ostanemo doma.

-       Upoštevamo pravila higiene kašlja.

-       Redno si umivamo roke z milom in vodo.

-       Če voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.

-        Splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.

-        V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.