Drevesa in vrste dreves

Drevesa in vrste dreves v Sloveniji ter prodaja sadik sadnega drevja

Vrste drevesDrevesa so trajna vrsta dolgo živečih rastlin z olesnelim deblom, kateri ima korenine v zemlji, na zgornjem delu pa veje, ki tvorijo krošnjo. Večina njih je prilagojena na velika temperaturna nihanja pri spremenljivih vrstah podnebja. Iste vrste dreves pogosto rastejo v sestoju (npr. gozd) in pomenijo življenjsko okolje drugih živih organizmov in živali, medtem ko sadno drevje raste v bližini naših domov, na vrtovih ali v sadovnjakih. Sadno drevje je, za razliko od gozdnih potrebno obrezovati in skrbeti za njihovo pravilno rast. V našem podjetju Tisa d.o.o. vzgajamo vse vrste mladih sadik sadnega drevja za prodajo, lahko pa opravimo tudi strokovno obrezovanje vseh vrst dreves.

Drevesa in vrste dreves iz kraljestva Plantae po Linnejevi taksonomiji

Vrsta dreves je določena na podlagi rodu drevesa, več rodov, pa se uvršča v družino dreves. Družine dreves izhajajo iz reda dreves, ki je določen s Podrazredom dreves. Podrazred je podskupina Razreda dreves, katerega tvorijo skupino Poddebla, ki so podskupina skupine Deblo v kraljestvu Plantae.

Najpogostejše vrste listnatih, iglastih dreves in ovijalk, popenjalk v Sloveniji

Najpogostejše vrste listnatih dreves v Sloveniji:

drevesaAkacija, Ambrovec, Bela murva, Bodika: navadna , Brest, Breza: navadna, povešava, Brogovita, Bukev: navadna, povešava, Cercidifil, Češmin: rdečelistni, Češnja, Cigarovec, Dren: rumeni, sibirski, Forzicija, Gaber: beli, stebrasti, Hortenzija, Hrast, Hruška, Jablana, Jasmin, Javor: davidov, ostrolistni, pahljačasti, rdeči, sivi, Jeerebika, Jesen: mali, veliki, Jesenovec, Judeževo drevo, Kalina, Navadna, Kerija, Košeničica, Kostanj, Krčnica, Kutina: japonska, Leska: navadna, turška, Llipa, Lovor, Magnolija, Mahonija, Maklen, Medvejka, Negnoj, Nepozebnik, Octovec, Ognjeni trn, Oreh, Oslez, Panešplja, Platana, Prstnik: grmasti, Pušpan: navadni, pritlikavi, Resa: spomladanska, jesenska, Robinija, Ruj, Skimija, Sliva, Španski bezeg, Trdoleska: krilata, Vajgelija, Venčkar, Vrba, Zimzelen.

Najpogostejše vrste iglastih dreves v Sloveniji:

Bor, Brin, Cedra, Cemprin, Cipresa, Duglazija, Jelka, Klek, Macesen, Metasekvoja, Munika, Omorika, Pacipresa, Ruševje, Smreka, in Tisa.

Najpogostejše vrste Ovijalk in Popenjavk v Sloveniji:

Aktinidija, Bignonija, Bršljan, Divja trta, Dresen, Glicinija, Kovačnik, Lepi slak, Srobot.

Vrste sadik sadnega in okrasnega drevja za prodajo ter obrezovanje dreves

V našem podjetju Tisa d.o.o., vzgajamo in prodajamo sadike mnogih vrst okrasnega in sadnega drevja za vrtove, sadovnjake ali nasade. Poleg vzgajanja sadnih in okrasnih dreves pa nudimo tudi strokovno obrezovanje vseh vrst dreves na vseh terenih.

Sadne sadike, ki jih vzgajamo v našem podjetju Tisa d.o.o. za prodajo so sledeče:
– Sadike koščičastega sadja,
– Sadike pečkastega sadja,
– Sadike jagodičastega sadja,
– Sadike lupinastega sadja, ter
– Sadike južnega sadja.