Letni gozdni posek

Letni gozdni posek – nujno potrebno je skrbno načrtovanje in natančna izvedba

V podjetju Tisa d.o.o. se ukvarjamo z tudi drvarskimi storitvami. V okviru storitev vam ponujamo sekanje drevja, obrezovanje drevja, izdelujemo tudi lesno biomaso, kot so sekanci in drobljenci, ki jih uporabniki uporabljajo za kurjavo, nudimo pa tudi mulčerje. Zraven naštetih storitev pa vam v našem podjetju ponujamo tudi letni gozdni posek.

Letni gozdni posek je dejavnost, ki jo opravlja veliko gozdarjev v Sloveniji. Letni gozdni posek je reguliran. Lesna zaloga slovenskih gozdov je po podatkih gozdnogospodarskih načrtov Zavoda za gozdove Slovenije 337.816.717 kubičnih metrov oz. 285 kubičnih metrov na hektar. Pretežni del lesne zaloge v gozdu je listavcev. Ker pa letno v gozdu kar nekaj lesa tudi prirase, se je redno potrebno odločati za letni gozdni posek, s pomočjo katerega očistimo gozdna tla in damo mladim rastlinam priložnost za rast in razvoj. Seveda se je potrebno ob letnem gozdnem poseku zavedati, da je dovoljen le posek strokovno izbranih dreves s strani gozdarjev ZGS. S strokovno vodenim letnim gozdnim posekom negujemo in trajnostno usmerjamo rabo gozdov.

letni gozdni posek

Letni gozdni posek in spravilo lesa ter predelava lesnih ostankov

Pri letnem gozdnem poseku je zelo pomembno, da se držimo samih pravil sečnje, kot tudi, da sekam drevesa, ki so za to pripravljena. Ob letnem gozdnem poseku vam ponujamo tudi možnost spravila lesa, kar vam bo olajšalo delo. Iz odpadnega in posekanega lesa, ki smo ga pridobili ob letnem gozdnem poseku lahko izdelamo sekance in drobljence ter tako les ekološko porabimo. Sekanci in drobljenci imajo približno enake vplive na okolje kot drva in tako veljajo za naravi prijazno gorivo.

Seveda pa je tudi pri letnem gozdnem poseku potrebno paziti na varnost pri sečnji dreves. Pri sekanju se v podjetju Tisa d.o.o. strogo držimo vseh navodil in pravil varne sečnje dreves ter tako zagotovimo maksimalno varnost tako nam, drvarjem, kot tudi infrastrukturi in sami naravi.

gozdni posek cena

Letni gozdni posek vam podrobno predstavimo tudi po telefonu ali e-pošti

Oglejte si našo spletno stran in se prepričajte o kakovostni storitvi letnega posega gozda ter odvoza lesa in spravljanja posekanega lesa. Cene letnega poseka gozda so ugodne, storitev pa je izvedena strokovno, kakovostno in predvsem varno.

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo tako po telefonu 031 640 105, kot tudi po e-pošti: janez.miklavcic@tisa.si, kjer vam bomo povedali več o letnem gozdnem poseku in vas seznanili z odgovori na druga vprašanja, ki se vam še zastavljajo.