Mulčerji

Mulčerji

Frezanje grmovne vegetacije, drevesnih panjev in kamenja.
Strojno čiščenje je najhitrejši način odstranjevanja grmovne vegetacije in v nadaljevanju omogoča vzdrževanje travniške površine s kosilnico.

Področja uporabe gozdarskih mulčerjev:

Drobljenje panjev

Drobljenje raščenih panjev do nivoja tal, drobljenje izruvanih panjev.

 

 

Mletje vejevja

Mletje sečnih ostankov zaradi preprečevanja gradacije podlubnikov, mletje vejevja ob gradbenih delih.

Priprava gradbenih parcel

Mletje grmovne vegetacije, mletje vejevja posekanih dreves, drobljenje panjev.

Gozdarske mulčerje lahko uporabljamo tudi pri:

  • obnovah sadovnjakov,
  • pripravi igrišč za golf,
  • pripravi smučarskih terenov.