Podpore

Podpore

Javna objava podatkov o podporah.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 

"Evropa investira v podeželje" 

Investicija: STROJ ZA SEČNJO SOLMEC EXP 5025 

št. ukrepa: M 8.6 

št. odločbe: 33113-3001/2016/8 

datum odločbe: 9.12.2016 

Upravičenec: TISA D.O.O., Cesta v Prod 84, Ljubljana

Solmec EXP 5025 FOREST

Motor: Volvo Tier 4F; Moč: 129 kW; Teža: 25.700 kg; Debelina reza: do 58 cm premera.

Opis investicije:

V podjetju smo investirali v nakup stroja za sečnjo proizvajalca Solmec SpA  za kar nam je bila zagotovljena podpora Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predmet investicije je  gozdarski stroj Solmec EXP 5025-Forest version , z motorjem Volvo Tier, 4 F, moči 129 kW. Stroj je proizveden za uporabo gozdarskih klešč  s katerimi je mogoča sečnja drevja do premera 35 cm.

 

Cilji investicije:

Z uporabo stroja želimo zmanjšati uporabo ročne sečnje na terenih, ki omogočajo dostop s strojem. Strojna sečnja je učinkovitejša poleg tega bolj varna, saj je izvajalec zaščiten v močnejši kabini prirejeni za sečnjo ter s tem varen pred padci vejevja in negativnimi vremenskimi vplivi.

 

Dejavnost povezana z investicijo:

V podjetju imamo dolgoletno tradicijo izvajanja gozdarskih del zlasti na gozdnih posesti, ki so namenjena gradnji infrastrukturnih objektov (trase avtocest, daljnovodi, vodotoki).

 

Pričakovani rezultati:

V podjetju pričakujemo, da se bo povečalo število javnih naročil za sečnjo v državnih gozdovih kot tudi nezaključena sanacija v gozdovih poškodovanih v snegolomu in pojavu lubadarja. V ta namen smo v podjetju zaposlili 3. osebe za spremljanje večjih naročil in odprtih sečišč.