Prevzem odpadnega lesa

Prevzem odpadnega lesa

Čas prevzema lesa vsak delavnik od 7:00 do 19:00.
Registrirani smo za prevzem lesnih odpadkov. Ob oddaji Vam izdamo evidenčni list sistema IS-Odpadki (del informacijskega sistema Odpadki Ministrstva za okolje RS).