Obrezovanje dreves

Izvajamo obrezovanje dreves v skladu s sodobnimi arborističnimi načeli.

Drevesa obrezujemo s plezalno tehniko ter s pomočjo avtodvigal. Kombinacija tehnik pomeni visoko kakovost storitve ter obenem uporabniku prijazno ceno. Po končanem obrezovanju na željo kupca odpeljemo veje, odstranimo panj ali zasadimo novo drevo.

Dodatne informacije:
Lena Marion- 051 380 180

Več informacij

Obrezovanje dreves

Izvajamo obrezovanje dreves v skladu s sodobnimi arborističnimi načeli.

Drevesa obrezujemo s plezalno tehniko ter s pomočjo avtodvigal. Kombinacija tehnik pomeni visoko kakovost storitve ter obenem uporabniku prijazno ceno. Po končanem obrezovanju na željo kupca odpeljemo veje, odstranimo panj ali zasadimo novo drevo.

Dodatne informacije:
Lena Marion- 051 380 180

Več informacij

Gozdarski mulčerji

S tremi gozdarskimi mulčerji opravljamo storitve mletja grmovne vegetacije, vejevja in drobljenja drevesnih panjev.

Delovna širina strojev je 2500 mm in pri hitrosti vrtenja 1000 obratov/minuto meljejo veje, panje ali grmovje. Zmleta lesna masa ostane na mestu mletja.

Dodatne informacije:
Aleš Samec - 031 714 882

Več informacij

PREVZEM LESNIH ODPADKOV

Vsak delovnik med 7:00 in 19:00 sprejemamo lesne odpadke. 

Za sprejete odpadke izdamo evidenčni list. Ponujamo tudi odvoz odpadkov z vaše lokacije.

Dodatne informacije:

Aleš Samec - 031 714 882

 

Več informacij

IZGRADNJA MALE SONČNE ELEKTRARNE MSE TISA

Namestitev male sončne elektrarne na streho objekta podjetja TISA d. o. o. v Kamniku - nakup in postavitev naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. Operacija poteka na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 (JR SE OVE 2019).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Naziv operacije: Izgradnja male sončne elektrarne MSE TISA
Finančna podpora: Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 (JR SE OVE 2019)
Št. odločbe: Sklep ministrstva za infrastrukturo o izboru št. 4301-125/2018/110, ki je postal pravnomočen dne 26.08.2019
Upravičenec: Tisa d. o. o., Cesta v Prod 84, 1000 Ljubljana

Ogled slik

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA
"Evropa investira v podeželje" 
Investicija: STROJ ZA SEČNJO SOLMEC EXP 5025.
Št. ukrepa: M 8.6.
Št. odločbe: 33113-3001/2016/8. 
Datum odločbe: 
9.12.2016.
Upravičenec: TISA D.O.O., Cesta v Prod 84, Ljubljana

Opis investicije:
V podjetju smo investirali v nakup stroja za sečnjo proizvajalca Solmec SpA za kar nam je bila zagotovljena podpora Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predmet investicije je gozdarski stroj Solmec EXP 5025-Forest version , z motorjem Volvo Tier, 4 F, moči 129 kW. Stroj je proizveden za uporabo gozdarskih klešč s katerimi je mogoča sečnja drevja do premera 58 cm.

Cilji investicije:
Z uporabo stroja želimo zmanjšati uporabo ročne sečnje na terenih, ki omogočajo dostop s strojem. Strojna sečnja je učinkovitejša poleg tega bolj varna, saj je izvajalec zaščiten v močnejši kabini prirejeni za sečnjo ter s tem varen pred padci vejevja in negativnimi vremenskimi vplivi.

Dejavnost povezana z investicijo:
V podjetju imamo dolgoletno tradicijo izvajanja gozdarskih del zlasti na gozdnih posesti, ki so namenjena gradnji infrastrukturnih objektov (trase avtocest, daljnovodi, vodotoki).

Pričakovani rezultati:
V podjetju pričakujemo, da se bo povečalo število javnih naročil za sečnjo v državnih gozdovih kot tudi nezaključena sanacija v gozdovih poškodovanih v snegolomu in pojavu lubadarja. V ta namen smo v podjetju zaposlili 3. osebe za spremljanje večjih naročil in odprtih sečišč.

Obrezovanje dreves

Izvajamo obrezovanje dreves v skladu s sodobnimi arborističnimi načeli.

Drevesa obrezujemo s plezalno tehniko ter s pomočjo avtodvigal. Kombinacija tehnik pomeni visoko kakovost storitve ter obenem uporabniku prijazno ceno. Po končanem obrezovanju na željo kupca odpeljemo veje, odstranimo panj ali zasadimo novo drevo.

Dodatne informacije:
Lena Marion- 051 380 180

Več informacij

Gozdarski mulčerji

S tremi gozdarskimi mulčerji opravljamo storitve mletja grmovne vegetacije, vejevja in drobljenja drevesnih panjev.

Delovna širina strojev je 2500 mm in pri hitrosti vrtenja 1000 obratov/minuto meljejo veje, panje ali grmovje. Zmleta lesna masa ostane na mestu mletja.

Dodatne informacije:
Aleš Samec – 031 714 882

Več informacij

PREVZEM LESNIH ODPADKOV

Vsak delovnik med 7:00 in 19:00 sprejemamo lesne odpadke. 

Oddaja lesnih odpadkov je plačljiva. Za sprejete odpadke izdamo evidenčni list. Ponujamo tudi odvoz odpadkov z vaše lokacije.

Dodatne informacije:

Aleš Samec – 031 714 882

Več informacij

Frezanje panjev

Brez razkopavanja in uničevanja zelenice hitro in učinkovito frezamo panje (štore) do globine 30 cm.

Za večje panje uporabljamo frezo Vermeer SC 352, za manjše panje ter vrtove, kjer je dostop otežen, pa manjšo frezo Ahwi SF20.

Dodatne informacije:
Aleš Grže – 031 805 222

Več informacij

SADITEV 12 METROV VISOKE PLATANE

V decembru 2014 smo v Knafljevem prehodu posadili 12 metrov visoko platano.

DROBLJENJE PANJEV

Gozdarski mulčer AHWI RT400 (400 PS) na trasi avtoceste Trebnje – Novo mesto.