Arboristika – certifikati

Arboristika

je veda o gojenju drevja, ki temelji na razumevanju drevesne biologije. Znanstveni in praktični objekt arboristike je posamezno drevo.
Vsi delavci arboristi so pri nas zaposleni in opremljeni s sodobno arboristično opremo. Zavarovano imamo dejavnost podjetja.

ARBORISTI Z MEDNARODNO LICENCO

V naši ekipi imamo arborista z mednarodno licenco "ISA Certified arborist" in edinega arborista v Sloveniji z opravljenim izpitom za oceno tveganja za drevo "ISA tree risk assessment qualified". Dela izvajajo delavci z opravljenimi izpiti SKTA in SKTB (arboristične vrvne tehnike) in večletnimi delovnimi izkušnjami, ki vsak dan izvajajo nego drevja.

Odstranjevanje drevesnih panjev

Brez razkopavanja in uničevanja zelenice hitro in učinkovito drobimo panje (štore) do globine 30 cm. Za večje panje uporabljamo frezo Vermeer SC 352, za manjše panje ter vrtove, kjer je dostop otežen, pa manjšo frezo Ahwi SF20. 

Drevesa v urbanem okolju

Rastne razmere v mestu so za drevesa izrazito neugodne in lahko preprečijo normalen razvoj celega drevesa ali njegovih delov. Mnogokrat fiziološko oslabijo drevo do te mere, da odmre. Povprečna življenjska doba dreves, ki rastejo v mestu je praviloma krajša od dreves, ki rastejo v gozdu oz. v naravnem okolju. Mestna drevesa imajo, po podatkih iz tuje literature, povprečno starost okrog 15 let. Omejujoči dejavniki rasti mestnih dreves so zbita tla, pomanjkanje kisika in vode v tleh, onesnaženost zraka in tal (npr. zaradi posipnih soli), številne bolezni in škodljivci ter pogoste mehanske poškodbe korenin, debla in krošnje. Sinergijski učinki naštetih dejavnikov se kažejo v slabem zdravstvenem stanju mestnih dreves. Zdrava drevesa pa so tista, ki bolje prenesejo vse neugodne vplive mesta in so posledično manj nevarna, hkrati pa predstavljajo tudi manjši strošek z vidika nege dreves. V urbanih naseljih se zavzemamo za zdrava, varna in lepa drevesa. Če se obstoječim in na novo zasajenim drevesom v mestih ne bo trajno izboljšalo rastnih razmer (boljša preskrba z vodo, zmanjšana zbitost tal, manj mehanskih poškodb, itn.) bodo ta drevesa postopoma začela odmirati, s tem pa se bo starostna in debelinska struktura mestnih dreves močno spremenila. Vsak lahko prispeva k boljšim rastnim razmeram mestnih dreves že s tem, da ne pušča svojega vozila na zelenicah ob drevesih.

Odlaganje materiala, parkiranje vozil, prevoz avtomobilov ali težke strojne mehanizacije na območju drevesnih korenin povzročajo zbitost tal in s tem onemogočijo dostop vode in kisika do koreninskega sistema. Spremembe talnih razmer drevo navzven pokaže čez leta, in sicer s počasnim odmiranjem krošnje.

Članek na mojmoster.net:

https://www.mojmojster.net/clanek/1105/podiranje_dreves_odstranjevanje_panjev_in_mulcenje