Arboristika

Arboristika je veda o gojenju dreves, ki temelji na poglobljenem razumevanju drevesne biologije. Znanstveno in praktično se osredotoča na posamezno drevo, vključujoč njegovo vzdrževanje in skrb za optimalno rast.

A za drevesa je treba znati ustrezno skrbeti, saj so za človeka zelo pomembna – nudijo senco, čistijo zrak in proizvajajo kisik. Treba pa je vedeti, da je obrezovanje ali odstranjevanje dreves lahko nevarno delo. Opravljajo naj ga le arboristi, ki so usposobljeni in opremljeni za varno delo na drevesih. Pri podjetju Tisa smo specializirani za raznovrstna arboristična dela, saj je arboristika ena od naših glavnih dejavnosti.

 • Obrezovanje dreves: Prilagajanje rasti dreves za boljšo obliko in zdravje.
 • Posek dreves: Nadzorovano podiranje dreves, ko je to potrebno.
 • Frezanje in odstranjevanje štorov: Učinkovito odstranjevanje ostankov dreves po sečnji.
 • Sajenje in dobava drevesnih sadik: Priprava terena in oskrba z visokokakovostnimi sadikami dreves.
 • Arboristična strokovna mnenja: Analiza in svetovanje glede zdravja in oskrbe dreves.
 • Statična ocena dreves: Ocenjevanje stabilnosti dreves za varnost in trajnost.
 • Strokovno svetovanje pri projektiranju in nadzor: Svetovalna podpora pri načrtovanju objektov in spremljanje projekta.
 • Analiza rastnih razmer: Pregled in ocena okoljskih pogojev za drevesa.
 • Ocena zdravstvenega stanja dreves: Diagnostika in ocena zdravja dreves.
 • Popis dreves in vzpostavljanje GIS katastra: Sistematičen pregled dreves za organizacijo in načrtovanje.
umek

Brezplačen ogled na terenu:

Milan Umek

T: 041 714 883
E: milan.umek@tisa.si

Svetoval Vam bo kaj je potrebno izvesti in Vam posredoval ponudbo.

Arborist z licenco – strokovnjak za drevesa v urbanem okolju

arboristika in parkovna drevesa - prikaz delavcev arboristov med delom

V naši ekipi imamo posebej usposobljene arboriste z licenco mednarodno priznane arboristične institucije. Arborist z licenco je strokovnjak za parkovna drevesa ter druge lesnate rastline v urbanem okolju, kjer se ukvarja s posameznim drevesom. Strokovno znanje je pridobil z izobrazbo in delovnimi izkušnjami, potrdil pa s pridobitvijo mednarodno priznanega arborističnega certifikata. Certifikat je potrdilo, da ima arborist ustrezno znanje, potrebno za nadzor, svetovanje in upravljanje z drevesi ter drugimi lesnatimi rastlinami na stanovanjskih, poslovnih in javnih površinah.

Arborist razpolaga s širokim znanjem o drevesni biologiji (kako drevo raste, razlike med posameznimi drevesnimi vrstami, fiziologija drevesa, razlika med različnimi lesnimi tkivi, bolezni drevja …), pozna različne vloge drevesa, ki jih ima v urbanem okolju, seznanjen je s sodobnimi tehnikami obrezovanja (povezovanje krošnje, podpora posameznih vej, pravilno sajenje sadik, ravnanje s poškodovanim drevjem …).

ISA Certified arborist

V naši ekipi imamo arborista z mednarodno licenco "ISA Certified arborist" od leta 2008 in prvega NPK negovalca dreves na višini v Sloveniji. Dela izvajajo delavci z opravljenimi izpiti AVTA in AVTB (arboristične vrvne tehnike) in večletnimi delovnimi izkušnjami.

ICA-Cert-ICA-Member

dr.Lena Marion; ML-0334A

Arboristika in parkovna drevesa v urbanem okolju

Za kakovostno rast dreves v mestih je ključna izbira pravilne drevesne vrste glede na specifično lokacijo. Pri tem vam lahko pomagamo z nasveti in dobavo primernih sadik. Skrbimo za okolju prijazno sajenje in vzpostavitev zelenih površin, da parkovna drevesa izboljšajo kakovost bivanja, zaščitijo pred hrupom in vetrom, dajo senco in kisik ter navsezadnje poskrbijo za lepšo podobo mest.

arboristika in parkovna drevesa

Rastne razmere v mestu so za drevesa izrazito neugodne in lahko preprečijo normalen razvoj celega drevesa ali njegovih delov. Mnogokrat fiziološko oslabijo drevo do te mere, da odmre. Povprečna življenjska doba dreves, ki rastejo v mestu je praviloma krajša od dreves, ki rastejo v gozdu oz. v naravnem okolju. Mestna drevesa imajo, po podatkih iz tuje literature, povprečno starost okrog 15 let. Omejujoči dejavniki rasti mestnih dreves so zbita tla, pomanjkanje kisika in vode v tleh, onesnaženost zraka in tal (npr. zaradi posipnih soli), številne bolezni in škodljivci ter pogoste mehanske poškodbe korenin, debla in krošnje.

Sinergijski učinki naštetih dejavnikov se kažejo v slabem zdravstvenem stanju mestnih dreves. Zdrava drevesa pa so tista, ki bolje prenesejo vse neugodne vplive mesta in so posledično manj nevarna, hkrati pa predstavljajo tudi manjši strošek z vidika nege dreves.

V urbanih naseljih se zavzemamo za zdrava, varna in lepa drevesa. Če se obstoječim in na novo zasajenim drevesom v mestih ne bo trajno izboljšalo rastnih razmer (boljša preskrba z vodo, zmanjšana zbitost tal, manj mehanskih poškodb, itn.) bodo ta drevesa postopoma začela odmirati, s tem pa se bo starostna in debelinska struktura mestnih dreves močno spremenila. Vsak lahko prispeva k boljšim rastnim razmeram mestnih dreves že s tem, da ne pušča svojega vozila na zelenicah ob drevesih. Odlaganje materiala, parkiranje vozil, prevoz avtomobilov ali težke strojne mehanizacije na območju drevesnih korenin povzročajo zbitost tal in s tem onemogočijo dostop vode in kisika do koreninskega sistema. Spremembe talnih razmer drevo navzven pokaže čez leta, in sicer s počasnim odmiranjem krošnje.

Članek na mojmoster.net:

https://www.mojmojster.net/clanek/1105/podiranje_dreves_odstranjevanje_panjev_in_mulcenje

inkedadobestock 89543147 obrezana1

Pogoji, ki vplivajo na uspešno rast dreves v urbanem okolju:

 • Primeren prostor: Drevo potrebuje dovolj prostora za rast korenin in krošnje.
 • Sončna osvetljenost: Primerna količina svetlobe za fotosintezo in rast drevesa.
 • Ugodna tla: Zračna in hranljiva tla, ki omogočajo zdrav razvoj korenin.
 • Prilagojena temperatura: Izbor drevesne vrste glede na lokalne klimatske razmere.
 • Skrb in mir: Redna nega krošenj za uravnoteženo rast in prilagoditev urbanemu okolju.

Poskrbite tudi vi za zdravje dreves v mestnem okolju. Sodelujmo za boljšo kakovost bivanja, ohranjanje narave in estetsko bogatenje urbanih prostorov.

Za brezplačen ogled in strokovno svetovanje nas kontaktirajte!

This site is registered on wpml.org as a development site.