Biomasa

Pri nakupu biomase za energetske potrebe je za primerljivost cene pomembna vsebnost vode oziroma kalorična vrednost. Pri nas lahko sekance kupite po toni suhe snovi.