Gozdarstvo

Gozdarstvo

Posek in spravilo v gozdu ter odkup in prodaja lesa
Naši gozdarski delavci imajo opravljeno NPK in so opremljeni s sodobno zaščitno opremo.
Posek dreves s strojno sečnjo

Bager Komatsu s kleščami za strojno sečnjo.

Posek dreves - strojna sečnja z bagrom

Na fotografiji strojna sečnja lesa za energetske potrebe s pomočjo klešč Hydraram na lokaciji Pivka - Selce. Bager s kleščami odreže drevo in ga odloži na kup. Takšen način sečnje je primeren, kadar kleščenje debel ni potrebno zaradi nadaljnje predelave v sekalniku. Strojna sečnja z bagrom in kleščami je zelo učinkovita tudi ob vodnih kanalih oziroma pri čiščenju brežin.

Gozdarski mulčerji

S štirimi gozdarskimi mulčerji opravljamo storitve mletja grmovne vegetacije, vejevja in drobljenja drevesnih panjev. Strojni park obsega dva mulčerja goseničarja moči 350 in 400 KS ter mulčerja gumaša 260 oziroma 320 KS.

Freze strojev imajo delovno širino 2500 mm in pri hitrosti vrtenja 1000 obratov/minuto meljejo ali drobijo veje, panje ali grmovje. Zmleta lesna masa ostane na mestu mletja.

Področja uporabe gozdarskih mulčerjev:

  • vzpostavitev pašnih ali travniških površin,
  • mletje grmovne vegetacije do 10 cm prsnega premera,
  • izravnava manjših neravnin na terenu.

Vzdrževanje tras elektrovodov ali drugih linijskih objektov Mletje grmovne vegetacije do 10 cm prsnega premera, izravnava manjših neravnin na terenu, drobljenje manjših kamnov ali skal.

Drobljenje panjev

Drobljenje raščenih panjev do nivoja tal, drobljenje izruvanih panjev.

Mletje vejevja

Mletje sečnih ostankov zaradi preprečevanja gradacije podlubnikov, mletje vejevja ob gradbenih delih.

Priprava gradbenih parcel

Mletje grmovne vegetacije, mletje vejevja posekanih dreves, drobljenje panjev.

Gozdarske mulčerje lahko uporabljamo tudi pri:

  • obnovah sadovnjakov,
  • pripravi igrišč za golf,
  • pripravi smučarskih terenov.